RODO

Informacja o RODO

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FDW Pasze Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szkolnej 3 w Lasocicach (64-100 Leszno).
2. W sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, którym jest P. Monika Zygmunt –Jakuć, w formie tradycyjnej na adres siedziby Spółki z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub w formie elektronicznej na adres e-mail: iod.fdw.pasze@fdw.pl
3. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych
przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do treści danych – na podstawie art. 15 RODO;
b) sprostowania danych – na podstawie art. 16 RODO;
c) usunięcia danych – na podstawie art. 17 RODO;
d) ograniczenia przetwarzania danych – na podstawie art. 18 RODO;
e) przenoszenia danych – na podstawie art. 20 RODO. Prawo do
przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do danych przetwarzanych na podstawie umowy z Panią/Panem;
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – na podstawie art. 21 RODO;
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych Pani/ Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Szczegółowe informacje na temat RODO znajdziesz w materiałach poniżej:

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.